PRETTIGE FEESTDAGEN! 93 Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Dat wensen we U allen van harte toe. We voegen er tevens de acceptgirokaart bij, voor de betaling van uw contributie 199A. Mèt het vriendelijke, maar dringende verzoek die betaling vóór 1 februari 199A te willen voldoen. De penningmeester heeft op het recu (het linker strookje van de acceptgirokaart) het bedrag aangegeven wat U vorige keer hebt betaald. Dat dient U ook nu weer over te maken, aangezien de contributie niet is gewijzigd. Bent U echter dit jaar 65 geworden (of wordt U dat nog) dan mag U uw bijdrage met 5 verlagen. De gewone contributie bedraagt 15 per jaar. Bent U 65 jaar of ouder dan is de bijdrage 10 per jaar. Ontvangt U "Een Nieuwe Chronyke" per post, dan draagt U ƒ5 bij in de portokosten. Het Bestuur De Kerstprent is ditmaal tweezijdig. Aan de ene kant de re- produktie van 2 "gewassen" tekeningen van Markenbinnendoor Jan Bulthuis. Aan de andere kant de 2 gravures die naar deze tekningen zijn gemaakt. Meer erover op de volgende pagina's. Aan de najaars excursie op 23 oktober hebben 32 leden deel genomen. Een verslagje op pagina 110/111 Museum De Cruquius.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 3