Schermerhorn in het jaar 1924 18 October Op de athletlekwedstrijden van de Alkmaarse turnbond behaalde onze gymnastiekvereniging "Volharding" de volgende prijzen: le prijs Estafette (heren) le prijs estafette (dames) le prijs Hindernisbaan (heren) le prijs touwtrekken (lichtgewicht). Tienkamp Athletiek: le prijs J. Kluft met 93.43 punten, 2e prijs A. Tol met 78.89 p., 2e prijs W. Schelling met 75.15 p., 3e prijs P. Los met 66 p. 8 November Het bestuur van de Tuinbouw-vereniging "Schermerhorn en Omstreken" heeft na gehouden aanbesteding de levering van de benodigde hulpmeststoffen opgedragen aan de N.V. Handelsraad "Kring Schermer" te Alkmaar. De rij der uitvoeringen van deze winter werd Zondagavond geopend door de Rederijkerskamer "Amicitia" die voor een goed bezette zaal opvoerde het toneelstuk "Op den terugweg" van Albert van Maasdijk. "Amicitia" bezit verschillende goede krachten, zodat wij gewoon zijn van deze kamer iets goeds ten gehore te krijgen. De vertolking van dit vrij moeilijke stuk liet ook nu weer niets te wensen over, zodat het publiek een genotvolle avond had. Enige jongens vermaakten zich Zondagmiddag op de motorboot van de firma Visser van de Rijp, die aan de opscheping achter de kerk lag. Met omhoogtrekken en weer doen dalen van de mast kwam tenslotte deze met een smak neer op de straatstenen en I brak in drie stukken. Een schadepost je voor de ouders, maaar vermoedelijk ook nog wel voor de schipper. Voor het Nutsdepartement trad Dinsdagavond als spreker op de heer van Giessen uit Oost-Graftdi jkDoor de spreker werd op keurige wijze vertolkt de novelle van Justus van Maurik "Thijs de Bootsman". Verder werden verschillende humoristische bijdragen weergegeven, welke vaak het publiek deden schudden van lachen. Het geheel was een aangename avond, zodat de voorzitter, de heer van Setten van der Meer, zeer zeker kon spreken namens alle aanwezigen, toen hij de spreker dank bracht voor het gehoorde.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 29