113 CURSUS "HOE BERGEN WE ONZE SPULLEN OP" De Stichting Regionale Geschiedbeoefening in Noord-Holland organiseert een basiscursus "documenteren en conserveren". Deze cursus is bedoeld voor (bestuurs-)leden van historische verenigingen, die zich met de eigen collectie van de vereni ging bezighouden of dat willen gaan doen. Het gaat hierbij om collecties van foto's, dia's, negatieven, ansichtkaarten, krantenknipsels en voorwerpen over de plaats of streek. Opzet van de cursus is: hoe die collecties toe gankelijk te houden en op welke manier het beste te bewaren. De cursus valt uiteen in twee delen. In de eerste vier les sen zal Saskia van den Berg, consulente registratie en do cumentatie in Zuid-Holland, ingaan op de onderwerpen: welke verschillende soorten collecties zijn te onderschei den - verzamelbeleid nummeringssystemen - welke problemen ontstaan bij het maken van beschrijvingen trefwoordenkeuze bij welke objecten zijn welke velden van belang - welke mogelijkheden voor ontsluiting zijn er zoeksystemen - automatiseren of niet? Deze twee laatste lessen worden verzorgd door Alice van Diepen, museumcoordinator van de Zaanstreek. Zij zal dieper ingaan op het bewaren van het materiaal: temperatuur, voch tigheid, schadelijke factoren als stof en ongedierte, licht, verschillende manieren van opbergen, praktische tips voor dozen, passepartoutsvitrines, kasten enz. De cursus wordt gegeven in "Concordia", Koemarkt 45 te Pur- merend, woensdagsavonds van 19.30 tot 21.30 uur op 12, 19 en 26 januari en 2,9 en 16 februari 1994. De kosten bedragen 75 per persoon. Gezien het beperkte aantal plaatsen is in eerste instantie de deelname beperkt tot twee personen per historische vereniging. Bij voldoende belangstelling zal de cursus in het volgende seizoen worden herhaald. Belangstellenden uit onze vereniging wordt verzocht zich met spoed te wenden tot de secretaris: 02997-1826.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 28