r 114 Hieraan kan ik nog toevoegen dat deze Pieter reeds op jonge leeftijd sommige dingen boeiend kon beschrijven, zoals dit, toen hij als 15-jarige jongen naar de Haarleme Kweekschool reisde: "Een reis naar Haarlem" (2 juli 1881). "Aan onze rechterhand zien wij het zogenaamde Oudeland. Vriendelijke behuizingen, met groote hooibergen ernaast en omringd door lieflijk geboomte, verheffen zich hier en daar. Genoeglijk grazende koeien en blatende schaapjes bevolken er de velden, waarop het nijvere volk bezig is met zijn werk",enz Tot slot kan ik mevrouw Pauw-Dekker nog meedelen dat de grootmoeder van mijn moeders kant ook een Antje Wiedijk was, die met Jan van Tiel uit Grootschermer was getrouwd.Het was toen al voor Grootschermer niet meer zo'n bijzondere fa milienaam, want in 1875 waren daar maar liefst tien families met de naam Wiedijk, waarvan negen als veehouders en één als arbeider, zij het toch ook nog met twee koeien. Alle Wiedijken tesamen gebruikten circa 75 ha land, waarop zij ongeveer 90 koeien hielden benevens 68 schapen. Deze gegevens werden bijeengegaard door Jan Blaauw uit Noordeinde In het onderstaande overzichtje wordt in beeld gebracht hoe het zat met de opeenvolgende generaties Wiedijk en hoe de verwantschap met de "laatste molenaars van Kamerhop" ont stond Arie Wiedijk 1824 X Grietje Renses I Geertje Wiedijk 1856 X Jan Ris T -X Isaak Ris 1892 X Grietje Schermer Frederik Wiedijk 1784 X Geertje Schuit Gerrit Wiedijk 1820 X Lijsbeth Renses Pieter Wiedijk 1830 X Neeltje Renses I Frederik Wiedijk X Aagje de Jong I Pieter Wiedijk (pseudoniem J.Saks) 1867-1938

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 24