111 AANWINSTEN ARCHIEF GRAFT-DE RIJP HET KEIZERRIJK VAN DJENGIS KHAN veranderd. Nu is de "Cruquius"met zijn centrale stoomcilin der en de 8 rondom gesitueerde pompen, uniek in de wereld. Ook qua grootte: de cilinder is met zijn 336 cm doorsnee de grootste stoomcilinder ter wereld. Een leuke opsteker was de demonstratie van de "Arkelse Dam", een gemaal uit het Zuidhollandse wat in het museum is geres taureerd en gangbaar gemaakt. Men hoopt zo ook het Cruquius- gemaal zelf weer gangbaar te maken voor demonstraties. Na de geanimeerde lunch in het Bastion-hotel te Hoofddorp volgde het bezoek aan het ruim opgezette Haarlemmermeer museum. Algemene indruk: wat daar staat geëxposeerd hebben alle 65-plussers van nu nog in gebruik gezien en buiten gebruik gesteld zien worden.Voor de agrarisch georienteerden onder ons is het derhalve een "museum van hun eigen leven". Behalve de gebruikelijke kranteknipsels en foto-reprodukties is het archief van de werkgroep Graft-De Rijp dit jaar ver rijkt met de aanwinst van een aantal "Rijpertjes" (het nieuws blad van G.J.Hoogcarspel) uit de nalatenschap van Maarten Admiraal; het buiten gebruik gestelde spaarbankboekje van Fanfarecorps en Zangvereniging Graftdijk(1923-1981een exemplaar van het geïllustreerde weekblad "Het Leven" van 18 november 1933, waarin een artikel over burgemeester C.de Groot van Z. en N.-Schermer; een exemplaar van "De West fries" nr IV 1945, met een verhaal van Andries Tol over''De Rijp zoas 't ienmaal was". We komen t.z.t. op deze aanwinsten terug in onze Chronyke. Achthonderd jaar geleden werd Europa opgeschrikt door een nietsontziend leger dat plotseling, als uit een mistbank, van het oosten het continent binnenraasdeVeel wist men er niet van, maar wat men wist was vreselijk. Alles en iedereen werd weggevaagd. Wie waren die Mongolen, die "ruiters van de duivel"? Deze vraag is het onderwerp van de Teleac-serie "Opkomst en ondergang van het Mongoolse keizerrijk", die zon dag 6 februari begint op TV2. De uitzendingen zijn van 22.45 tot 23.30 uur.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 21