I - B o bd p bd Sd 525 d <1 ■H W tSJ 7T aq z era O 7Z C/C mz K CD ?r CD 3 rt c: UT CD ri" D- H- CD •-i 00 CD cr CD CD I1 Q- CD *0 P P Q- "O CD as «3 <s- C a> «5 Nj rj to <1 O O »s <Q c ct. Kb «3 O p Q. O 13 Q. ffi: 13 bd "S 5: P P O P P P r+- Ui O tt p bd bd bd c -s Ui P w 0Q r+- 00. p p Ui H H H W l—f Z Q Cd CD M O -5 OP CD —5 M CD CD CD =5 O "O CD DC OP CD CD* q O C/3 rn z a m - U K3 ira C N ■n O O 2 O Ook dit is, evenals in het vorige nummer, een advertentie uit het programma-boekje van de revue "Holland blijft neu traal", die tijdens de eerste wereldoorlog werd opgevoerd door de militaire toneelvereniging van fort SpijkerboorTek- sten van de liedjes op pag. 10 CS 107 en binnenkant omslag. CD CD CD CD CD r+ <_>VJ O COBÖ3 Cd© ?r< SlcCTJ I i /K /"S ib

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 2