109 Vriendelijk verzoek aan het koopend publiek! t eigenlijk ïen water- 5 boven de wel eens, onthouders sn uitvoe- iemelk ge- 3 een pan 3 jenever le hilari- Lnnenstap- kon wor- ergastdag Ier hiel- :dag. Dan Lma siga- loordein- was door ?n van de )rd. gerij. De iat juist bewoond ïrdak aan verdeeld 5 Ruiter" rijtuigen kterskist mertje in ktafel en er werden medicijnen n nog. De e kruide- "De Jonge konden er eens kost en logies verstrekt aan bijvoorbeeld een onderwijzer of een ambtenaar ter secretarie. Tegenwoordig zijn er vaak 's zomers enkele gasten aanwezig. De bijgevoegde tekeningen geven een indruk van de indeling en hoe deze in de loop der tijd is veranderd. Dit alles opgetekend door Peter Breedt, met medewerking van Cees van Truijen. BEVROREN RUITEN O sprookje van één winternacht In mijn kristallen ruiten. Door 't eerste licht van buiten Ontbloeiend tot een wond're prachtl Want even duizendvoudig is Als aardse bloemenweelde, Uw kunstig gepenseelde En tedere gelijkenis En even droom ik weer de droom Uit verre kinderjaren Weer sta ik tussen varen, De ranke groei van struik en boom In 't zil'vren en betoverd woud. Waar nimmer vogels zingen, Daar d' oorsprong aller dingen 't Geheim in zich geborgen houdt. Nog lang nadat de zonnegloed Het sprookje deed vervagen Rijzen de stille vragen Waar 't simpel weten niet voldoet. En tast, als eens mijn vinger naar De schoon gekerfde lijnen, Mijn ziel naar het verschijnen Der grote eeuw'ge kunstenaar. J. Kostelijk-Bom. Betaal contant Uw inkoopen, daar ook vjij onze aankoopen thans contant moeten voldoen. Rijper Vereeniging van Zakenlieden „Ons Belang" R.K. Middenstandsvereeniglng „St Bonifacius", de Rljp-Graft <d H* rt 33 O O 00 O 0) w fl> W Üd X) CD O O c 0) 3 rt 3 vO 3 0) 03 rt vO O

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 19