108 nog betrekkelijk weinig bier gedronken. De sanitaire voorzieningen waren zo slecht dat het eigenlijk niet verstandig was, er gebruik van te maken: een water plaats in het voorhos voor de heren en een huisje boven de sloot voor de dames. Deze wilden echter ook nog wel eens, soms met meer tegelijk, achter de koeien hurken. Geheelonthouders De geheelonthoudersvereniging gaf ook jaarlijks een uitvoe ring. Daarbij werd dan vrijwel uitsluitend chocolademelk ge dronken. Toen evenwel een groepje jongelui eens een pan chocolademelk op de kachel had, ging daar een fles jenever bij. Het stemde de knapen zeer vrolijk. Groot was de hilari teit, toen Simon Kriek, boer en geheelonthouder, binnenstap te en opmerkte dat je ook op chocolademelk vrolijk kon wor den Poldergastdag De polderbesturen van Noordeindermeer en Eilandspolder hiel den hier ook hun vergaderingen en hun jaarlijkse gastdag. Dan werd en flink gegeten, gedronken en gerookt. De prima siga ren hoorden bij "het feest". Voor het bestuur van Noordein dermeer stond op het menu o.m. eend, die geschoten was door de jager die het jachtrecht had. De hoofdingelanden van de Eilandspolder zagen liever gebakken paling op hun bord. De heren polderbestuurders kwamen vaak met eigen gerij. De paarden werden dan gestald in de dars van het pand dat juist ten noorden van het café stond. Het werd bewoond door J.Schram en Anna van Petten. Het gaf ook onderdak aan tien koeien. Het is in 1927 gesloopt en de grond is verdeeld tussen de buren Jb.Kreb en H.H.van Truijen. Het was ook mogelijk, als in de stal van "De Jonge Ruiter" geen koeien stonden, daar de paarden te stallen. De rijtuigen stonden dan aan de zuidkant van het café. Dokterskist Vele jaren heeft dokter Jebbing uit De Rijp een kamertje in "De Jonge Ruiter" gehuurd. Er stonden een onderzoektafel en een kist met instrumenten en tandarts-tangen. Want er werden ook kiezen getrokken in het café. En er werden medicijnen verstrekt. De dokterskist en één kiezentang bestaan nog. De medicijnen kunnen tegenwoordig worden gehaald bij de kruide nier Van 1960 af kreeg het toerisme belangstelling voor "De Jonge Ruiter". Er kwam roeibotenverhuur en sportvissers konden er op zolder slapen,"op de lange regel". Ook werd wel eens kost

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 18