Tekst der Liederen REVUE uit de No. 3. Zang Straatpubliek. Geliefde Vredesengel, Wij knielen voor U neer, O, geef toch aan ons vrouwen, Gauw onze mannen weer! We denken met ontzetting, Aan wat ons land gebeur*; O, maak ons niet tot weeuwen, 't Geheele Neêrland treurt. Wij zagen steeds met' eerbied, Op Uw triumphen neer! Uw rijk was hecht en stevig, Blijf heerschen als weleer! Aanschouw de rijke oogsten, De welvaart van het land, Ge hebt de liefde gewonnen, Van 't gansche Nederland. No. 4. Moeder van Kees Knut. Kees, mijn liefste, mijn hartedief 'k Heb jou jongen, zoo innig lief! Ga jij dienen voor 't Vaderland, God heeft jouw leven in de hand. Je moesje gaat in gedachten mee Deelt met Keesje dan wel en wee, Kees mijn jongen, het is zoo hard, Het gaat jouw moeder zoo aan 't hart.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 16