y 105 een stuca- zijn naam op "novem- .frond pla- zaal waren :leurd glas ;ldt echter 3uw Ide de Toereppel, dienstbode met Jacob reb en Mar- ïermer :asteleins en van 1920 j etrouwd met j Truijen was crisisjaren was overi- woningen in kvee er de bar. mder koeien Na 1960 was n gezin van leeld worden kamer van dokter s'.m,)- Iv.'l.li"!" afé bi l.jart garderobe kolfbaan wat er [)1 nats zo was liet opkamer met het reeds genoemde café "De Toekomst", waarover meer in een volgend verhaal. Piet Brouwer nam van 1980 tot 1987 het roer over en van 1987 tot heden is E.Schouten de kastelein. "De Jonge Ruiter" heeft steeds onderdak geboden aan diverse verenigingen. Onder meer twee zangverenigingen, waaronder een van de SDAP, met alle socialistische strijdliederen. Ook het in 1902 opgerichte fanfarekorps "Christiaan de Wet" re peteerde in het café, rondom het biljart. Rederijkersvereni ging "Thalia" vond van 1923, na de brand van "'s Lands Wel varen", haar thuis in "De Jonge Ruiter", waardoor het dorp verzekerd kon blijven van toneeluitvoeringen. Tijdens kermissen werd een tweede biljart geplaatst. In de woonkamer (nu de bar). Men kon dan biljarten om kaartjes voor consumpties. Een goede biljarter had dan vrij drinken.Er was dus veel animo voor. Tijdens kermiszondag was er wedstri jd-kolvens Maandags was de toneeluitvoering en dinsdags zat men aan lange tafels met daarop flessen zoete wijn: Samos en Springbok. Er werd toen (vervolg op pag.108)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 15