jes van timmerman P.Klinkhamer (toen 19 jaar) en een stuca- door van Texel (waarbij niet bekend is of dat zijn naam was of plaats van herkomst). Als data stonden er op "novem ber 1878 tot februari 1879". Het pand was van lichte constructie, met een halfrond pla fond, met vrij veel lofwerk. Tussen hal (hos) en zaal waren grote schuifdeuren met veel kleine ruiten met gekleurd glas en matglas. De kolfbaan was vijf meter breed met ernaast een ver hoging van 25 cm, die een meter breed was. De lengte was 18 meter, verdeeld in vakken, die van 1 tot en met 12 waren genummerd. Het gewelfde plafond was van kalk en gips, met riet als ondergrond. Schrijver dezes is de naam niet be kend van de kastelein die opdracht gaf tot deze die opdracht gaf tot deze bouw. Overlevering vermeldt echter dat de kas leeg was, toen het op betalen aankwam. Van tot 1910 waren Gert Honingh en zijn vrouw Ide de uitbaters van het pand. Van 1910 tot 1919 Tijmen Toereppel, afkomstig van Winkel of Niedorp. Hij had een dienstbode Dieuwertje Langedijk. Deze Dieuwertje trouwde later met Jacob Kreb, de grootvader van Carla de Reus, Janneke Kreb en Mar jan Slooten, die nu nog woonachtig zijn in Grootschermer. De kasteleins In 1919/1920was een zekere Fijnheer er kastelein en van 1920 tot 1926 was Jo van Kleef de herbergier. Hij was getrouwd met Jantien van Truijen. Jantien's broer Herman van Truijen was j van 1926 tot 1948 eigenaar van het bedrijf. In de crisisjaren stonden bij hem ook weer koeien op stalDie stal was overi gens niet iets exclusiefs voor het café. Vele woningen in Grootschermer hadden toendertijd onderdak voor melkvee. Van 1948 tot 1979 was Cees van Truijen de man achter de bar. Hij had het bedrijf overgenomen van zijn ouders. Zonder koeien maar tot 1960 met een baan in loondienst erbij. Na 1960 was het inkomen uit het café voldoende om er met een gezin van te leven. Tot dat tijdstip moest de klandizie gedeeld worden

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 14