CHRONYKE EEN NIEUWE Ijtg voor het Schermereiland en omstreken yMt UITGAVE VAN DE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING GRAFT-DE RIJP EN WERKGROEP SCHERMERHORN Jaargang 10 nummer 5 december 1993

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 1