Het Starnmeerfeest Rijp (N.H.) [scherp COMCUREERENDE PRIJZÈfT- y i 31 maart Dat was ïari 1872 ïitvoeren acket No ;chapsbe- inleiding waardoor 3 bestond tboven Ldden van Ichermer- snelheden Kamerhop it de af- Spijker afstand josteinde met aan le haven- rsnelheid roefvaart iijkgraaf college sag op de lollendam sk van De 3 winters /oren be- Kamerhop lor Booy em, au- reniging t Scher- ordt zo ng 20.00 De feestelijkheden rondom het 350-jarig bestaan van de Starn- meerpolder zijn uitstekend geslaagd. De 9 buurtverenigingen kunnen terugzien op een feestweek die men zich nog lang en met plezier zal herinneren. De optocht, van circa 30 wagens, trok een belangstelling zoals de polder waarschijnlijk nog nooit eerder heeft beleefd. Broodmaaltijd en reünie van oud-Starnmeerders betekenden bei de een volle feesttent en de fokvee-tentoonstelling in ma nege Clausen was eveneens een levendig en gezellig gebeuren, die dankzij het "onderdak zijn" niet kon worden bedorven door de overvloedige regenval van die morgen. De bezoekers konden trouwens na afloop weer droog naar huis. Een niet minder gezellig evenement was de tentoonstelling ten huize van de familie Koster-Ris. Duizend bezoekers en bezoeksters bekeken er de produkten van creativiteit en de oude spullen die - goed bewaard - van de diverse zolders tevoorschijn waren gekomen. Het was een collectie een museum waardig Wat de tentoonstelling in het Rijper Museum betreft, hebben de Starnmeerders zich ook niet onbetuigd gelaten. Ze vormen een belangrijk percentage van de bezoekers van dit jaar. Deze tentoonstelling kan nog tot en met 31 oktober in de week ends worden bezocht. En dan was er het "Starnmeerboek"Ook een succes. De oplage van 500 stuks was binnen een maand uitverkocht en de 25 ten behoeve van de reünie achtergehouden exemplaren zijn op die ene avond ook in andere handen overgegaan. De vraag naar het boek was inmiddels zo groot dat er een tweede druk van 200 exemplaren (waarvan de helft al besteld) moet worden ge- maakt. Die zal over ongeveer een maand gereed zijn. Deze advertentie stond in "Het ge ïllustreerd Zon dagsblad" van 18 december 1904. De Nijverheid was gesticht met ka pitaal van Jan Boon TABAKenSIGARtM FABRIEK deNIJVERHEID" IVamlooze ÏEnnooTSCHApj EXPORT NAAR ALLE LAMBEM

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 25