HET STARNMEERBOEK 62 Terwijl de inwoners van de Starnmeer zich voorbereiden op de viering van het feit dat 350 jaar geleden het Stemmeer is veranderd in een kleine Noordhollandse droogmakerij, ver schijnt deze maand "Het Starnmeerboek"waarin de geschiede nis van die droogmaking uit de doeken wordt gedaan. Maar het gaat niet alleen over de geschiedenis van toen. Als samen steller van "Het Starnmeerboek" heb ik er ook enige hoofd stukken aan toegevoegd waarin aandacht wordt besteed aan de meer recente geschiedenis van de polder en zijn bewoners. De geschiedenis van de droogmaking is geschreven door wijlen Evert Besse Jz. Een Starnmeerder van geboorte. Hij zag het levenslicht op de boerderij "Groenveld" aan de Middelweg; tegenwoordig "Ouder's Wens" en bewoond door de familie Cor Marrees. Evert Besse was leraar geschiedenis en aardrijkskunde aan een middelbare school in Amsterdam. Na zijn pensionering, in 1938, heeft hij veel archief-onderzoek verricht. Onder meer in het archief van Starnmeer en Kamerhop. Het resultaat daar van vormt de grondslag van "Het Starnmeerboek". Besse beschrijft daarin onder meer wie sinds de droogmaking tot omstreeks 1800 eigenaren van het land in Starnmeer en Kamerhop zijn geweest. Uiteraard gaat hij ook in op de schier eindeloze problemen die bij de droogmaking een rol hebben gespeeld en die van de onderneming een financieel drama hebben gemaakt. In eerste aanleg waren het welgestelde Rijper ingezetenen, die octrooi (vergunning) vroegen en kregen om het Stemmeer te bedijken en droog te maken. Rijkere Amsterdamse regenten hebben het karwei doen voltooien, tesamen met de regeringen van Monnickendam, PurmerendHoorn en Enkhuizen. Toen echter het landbezit niet interessant bleek voor de meesten van die regenten, keerde de rol van De Rijp en de Rijpers terug. Totdat de generatie van landeigenaren-zelfgebruikers opkwam. In de jongere geschiedenis van de polder wordt aandacht be steed aan de functie van Spijkerboor en het Heerenhuis, de polder in oorlogstijd maar ook aan het leven van alledag, in het levensverhaal van Neeltje Rol-Bus. Uiteraard ontbreekt de geschiedenis van de kaasfabriek "De Ceres" niet, terwijl

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 20