VELDNAMEN IN DE POLDERS derde een zalfdoos waaruit hij zalf had gebruikt om zijn tandvlees mee in te smeren, de vierde had een boek bij zich waarin hij had liggen lezen. De eerste man was gestorven op 16 april 1934. De anderen zijn waarschijnlijk begin mei overleden. De zeevaarders die deze ontdekking deden hebben kisten getimmerd, graven gedolven en de mannen ter aarde besteld. Theunis Theunisz heeft zijn dorp Schermerhorn nooit meer gezien Naverteld uit: Walvischvaartenoverwinteringen en jachtbe drijven in het hooge noorden 1633-1635. S.P. LHonoré-Naber De originele tekst van het dagboek werd al in 1634 uitgege ven Kitty Kampf De Eilandspolder is rijk aan veldnamen. In de tijd dat Kees Heijnis van De Rijp uit met zijn rondvaartboot door de polder voer, placht hij zijn passagiers altijd te onthalen op namen als "de bijl" en "de domineeshoed"Die laatste zou, volgens Heijnis, zijn ontstaan doordat een dominee, onderweg langs het Kerkepad naar de plek waar hij zijn preek zou afsteken, door harde wind zijn hoed verloor. Die kwam op het bedoelde stukje land terecht, vanwaar de predikant hem zelf -door de tussensloot - niet meer kon bereiken. De naam "domineeshoed" komt echter niet voor op de schouw- kaarten van de Eilandspolder, die ik onlangs van Jan Blaauw heb mogen lenen. Het zou - tenzij iemand me uit de vraagte kens kan helpen - dan ook wel eens zo kunnen zijn dat deze toch wel intrigerende naam behoort tot de zogenaamde "volks etymologie": een verklaring voor een veldnaam die ofwel een verbastering van een veel oudere naamgeving is of gewoon uit de duim gezogen. Intussen is het zo dat de bedoelde schouwkaarten een schat een veldnamen opleveren. Er zijn fraaie bijKoperslager Lange Marij, Zilversmid, Pepernoot, Trui Poppe, Boekels en Oost-Indië ten noorden van De Rijp. Ten oosten van Noordeinde:'t Stakelandje, Langeland, Kakele Stijl, Muse akker, Weeshuisakker, De Ezel, Blauwe Klok,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1992 | | pagina 12