CHRONYKE L>m EEN NIEUWE 16 20 20 Jaargang 9 nummer 2 april 1992 it omslag pag. 1 2 7 9 10 13 14 17 19 20 rmaal per 5 "Graft- rs zijn a gbaar aan riaat of Rijp. e mogelijk an Boon" aat uit: 197 1600. tel.3755. Rijp. 1. 3563 7; UITGAVE VAN DE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING GRAFT-DE RIJP en Werkgroep Schermerhorn

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1992 | | pagina 1