Zij trouwde op 6 februari 1881 te Schermerhorn, op 28-jarige leeftijd, met Christiaan Buij, 42 jaar, uit Wognum. Hij was huisknecht van beroep en niet eerder getrouwd geweest. Beide vaders waren al overleden; beide moeders waren aanwezig. De moeder van Suzanne ondertekende mede de trouwakte, maar Suzanne zelf gaf te kennen de schrijfkunst niet machtig te zijn. Vier jaar later, op 11 januari 1885, ondertekende ze wel,zij het erg onbeholpen, de akte van haar tweede huwelijk. Chris tiaan was al een jaar na de eerste huwelijksdag overleden, op 29 januari 1882, aan de Omval gemeente Alkmaar. Hij was daar werkzaam als stalknecht. 11 januari 1885 hertrouwde Sanna dus, met Pieter Spruit,een weduwnaar van 39 jaar, arbeider van beroep. De akte vermeldt dat Sanna inmiddels dienstbode was en wederom wonende in de gemeente Schermerhorn. Het huwelijk werd overigens vol trokken te Alkmaar. In die gemeente vestigde het echtpaar Spruit-Battem zich blijkbaar, want toen Sanna, nadat ze ten tweede male weduwe was gewor den, wederom in het huwelijk trad,vermeldde de akte dat ze was geboren te Wormer, maar woonachtig in Alkmaar. Haar derde huwelijk vond ech ter weer plaats te Schermer horn en wel met Matthijs Jon ker, op 30 november 1890. De ze derde bruidegom was 53 jaar en nog niet eerder ge trouwd geweest. Hij was water molenaar. Van Sanna wordt in de betreffende huwelijksakte vermeld dat zij werkster was. Zo hebben oudere Schermerhor- ners (die nu ca.80 jaar zijn) haar nog wel gekend. Sanna en haar (derde) man woonden in de molen bij Kalis en De Goede, aan de Noorder vaart. Later woonden ze in Grootschermer. Sanna zorgde mede voor het gezinsinkomen, door er als wasvrouw opuit te gaan in de omtrek. Onder meer

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 9