Sanna Battem Smal, zijn buurvrouw aan de overkant van de sloot. "Och Pie gem, doe toch voorzichtig", zei ze dan. Maar Piegem kwam al tijd goed terecht. Wat hij ging doen, met zijn bootje in de polder? Vissen. Poeren misschien. Maar soms ook tekenen. Dat laatste zullen niet veel van zijn dorpsgenoten hebben geweten. Maar Daan kon heel aardig tekenen. Hij maakte op zijn, wat primitieve manier ook heel aardige aquarelletjes. Op wat voor papier, dat deed er minder toe. Soms gebruikte hij er een boek van behangstalen voor. Uit zijn tekeningen en schilderwerkjes blijkt een temeer wat eigenlijk iedereen wel wist: Daan was geen kwaaie vent. Hij was eigenlijk een heel gevoelig mens. Gevoelig voor vriendelijke woorden. Van de dominee en van de buurvrouw. En voor de hulp van zijn zuster en van Anna. Maar dat mocht niemand weten! En dat'ie tekenende en verfde ook niet. Dat verborg hij achter zijn masker van onverschilligheid en scheldwoorden. Een stoerdoe- nerij die we terugvinden in de manier waarop hij zijn teke ningen signeerde: geen Daan geen D.H. of zoiets, maar pre cies zoals de Rijpers hem kenden:"Piegem". Toen Piegem's huisje na zijn dood moest worden ontruimd,kwa men zijn tekeningen tevoorschijn. "Sommige zijn zo schattig" waardeerde Cees de Gooyer ,die het opruimwerk verrichtte. We zullen er een aantal van laten zien, in de stand tijdens de nieuwjaarsreceptie. Daarna gaan ze weer terug, naar de andere prentjes van Piegem, op de zolder van het Grafter raadhuis. Daar bewaren we ze heel zuinig. Als een aandenken aan die - bijna - onbekende kant van Piegem, als naïeve ge voelsmens; de onvermoede blanke pit in de niet-begrepen ruwe bolster In het artikel "Het kopje van overgrootmoeder" (Chronyke 8e jrg.nr2.,blz 16 e.v.) is sprake van drie huwelijken van één vrouw. Dat, wel te verstaan, zonder dat er echtscheidingen aan vooraf gingen. In de vorige eeuw was dat, door minder goede gezondheidszorg en bij gebrek aan sociale verzekeringen geen zeldzaam verschijnsel. In Schermerhorn overkwam het Sanna Battem, dat zij zich driemaal in de echt liet verbinden. Officieel heette zij Su- zanna Battem. Ze was op 7 juni 1852 te Wormer geboren, als dochter van Teunis Battem en Petronella Luberta Jacoba van Besten.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 8