3 j 13.30 - 14.30 bezoek aan Koninklijk Weeshuis, waarin het marechaussee-museum is gevestigd. Zeer in teressant. Vrij rondkijken (dus geen gids). 14.30 - 15.30 gelegenheid tot vrije wandeling, winkelen, bezichtiging kerk, bezoek atelier De Synagoge e.d. naar eigen keuze. 15.40 terug naar De Rijp. De kosten deze excursie (bus,koffie en gebak, stadswande ling, lunch en entree Weeshuis) bedragen 40 per persoon. Om aan deze dag-excursie te kunnen meedoen, dient u zich op te geven bij mevr. T.Acda-van Zoelen, Marten Michielshof 59 in De Rijp, en wel vóór 15 januari a.s., met gelijktijdige con tante betaling. Gebruik daarvoor het opgave-strookje wat u aantreft onder aan de beschrijving van de kerstprent. Doe dat in een enveloppe tesamen met het geld. Opgaven die na 15 januari binnen komen, worden op een reser velijst geplaatst. Opgaven die niet zijn voorzien van gelijk tijdige betaling kernen eveneens - maar onderaan - op de re servelijst Het stadje Buren binnen de stadswallen is qua grootte te vergelijken met de oude kern van De Rijp. Alles is er op vrij korte loopafstand, maar men dient wel goed ter been te zijn om van alles te kunnen genieten. In het museum komt er ook trappenlopen aan te pas. Buren is omstreeks 1420 ontstaan. Het koninklijk Weeshuis, gesticht door prinses Maria, dochter van Willem de Zwijger en Anna van Egmond, gravin van Buren, dateert van 1612.Er bestaat nog altijd een band tussen Buren en het Huis van Oranje. Koningin Wilhelmina noemde zich "gravin Van Buren" als zij incognito op reis was en prins Willem Alexander schreef zich in als W.A.van Buren toen hij aan "zijn" elfste dentocht deelnam. Dit jaar bezochten ko ningin Beatrix en haar gezin met prinses Margriet en mr.Pieter van Vollenhoven de ze "oranjestad" op de officiële koningin nedag. Daarbij onder meer ook het konink lijk weeshuis. Behalve de historie van de koninklijke Marechaussee, vinden we daar herinnerin gen aan de rijksveldwachtgemeenteveld- wacht van zowel voor als na de oorlog.Een levendig museum, mede door de opstelling

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 5