Augustinus Dijkstra, Uit Eisma's Rijper Courant van 4 december 1926t liur^eriijlic hUiikI. L)li Pijl'. Geboren Joliatina Regluas dochter van Gerhardus Johannes Abel, co van johuuna Maria Uauis. GRAPT. Geboren i Pieter, z. v. Klaas Krap en Grietje Nat, belden te Winkel op het schip „L)e Verandering" Overleden: jan Klinkenberg, 74 jaar, gehuwd met Klasina Blaauw. UKMEENTE l>li 1UJ1'. Bevolking van 25 Nov. tot 2 Dec. 1926 Ingekomen personen jonker Gerrti, boerenarbeider, van Jisp, Kanaaldijk No, 9 naar Rietbuurt No, 232 p. a. Marrees. Vertrokken personen 1 Ruiter Gerrit en gezin (1 m. 1 vr.), huidenzoutersknechi, van Langcbrugspad No 227, naar Amsterdam, Cruqlusweg No. 74. Zcilemaker Trijntje, dienstbode, van Rechtestraat No. 103 (inw.) naar Jisp, p. a. J. Notnes (Spijkerboor.) Verhuisd binnen de gemeente: Geen aangiften. BEEMSTER. Diefstal Tan ree llit de weide. Van de veehouder Beeis alhier was iu den nacht van Vrijdag op Zaterdag een koe uit de weide ontvreemd. Een dadelijk ingesteld onder zoek wees uit dat het beesje op de markt te Hoorn te koop was aangeboden, die door den betref fen den koopman, om eenige ver- dachte handelingen dadelijk bij de politie was aangebracht. De dader bleek iemand te zijn, die te Purmerend in een Hotel was gelogeerd. Hij had eenige koetouwen gekocht, schijnbaar met het doel, om deze bij de boeren in de Beemster te verkoo- pen, doch achteraf om daardoor wat het terrein te verkennen. Wel had hij het terrein goed verkend, docli in zeker opzicht was hij toch niet ter zake op de hoogte, omdat op de markt te Hoorn nooit vette koeien worden aangevoerd, en derhalve zijn aan voer al heel erg verdacht was. Zooals gezegd, is hij dan door de politie te Hoorn aangehouden en naar Beemster overgebracht, vanwaar hij aan de Justitie te Haarlem is overgeleverd. Geboren ANNIE Dochter van G. J. ABELS, J. N. ABELS-Banis. DE RIJP, 30 November 1926 ITot onze diepe droef- heid, ontvingen wij heden 1 het treurige bericht, dat is 1 overleden onze geliefde i Zoon, Broeder en Behuwd- broeder Pol.R Opz. Ie Klas te Weltevreden NO.-Indië, Echtgenoot ven E. GROOTVELDjj in den ouderdom van 31 jaar en 7 maanden. Namens zijne ouders, W. DIJKSTRA, G. DIJKSTRA-Bregman 8 en Familie. DE RIJP, 2 December 1926. :swsatBsa3SHBtsm

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 2