2 10 11 22 Inhoud Uit Eisma's Rijper Courant binnenkant De Rijp in stereo op nieuwjaarsreceptie Even omzien We gaan naar Buren Prentjes van Piegem Sanna Ëattem Museumnieuws Dit kon er niet meer bij Willem de Wit en Trijntje Demmendal Tekening Grootschermer (W.de Wit) Kantkoek was ook lekker De erfenis van Pastoor Van Wesel Kopie akte van Repudiatie Foto Stoomgemaal Eilandspolder De waterbeheersing in Eilandspolder(1915) De Vermaning te Oost-Graftdijk Noteert u alvast... binnenkant In memoriam omslag, pag. 1 1 5 6 9 12/13 14 15 17 23 24 omslag. Tl In het volgend nummer o.a. over bekenen, bikkelen en de grafkelder van de familie Graftdijk te West-Graftdijk. Een Nieuwe Chronyke verschijnt tenminste viermaal per jaar. Leden van de Oudheidkundige Vereniging "Graft- De Rijp" ontvangen het gratis. Losse nummers zijn a 2,50 plus eventuele verzendkosten verkrijgbaar, aan het secretariaat van de vereniging. Kopij voor het blad zenden naar het secretariaat of naar Vic Wijnekus, Haringbuis 104, 1483 CW De Rijp. De uitgave van "Een Nieuwe Chronyke" wordt mede moge lijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting "Jan Boon" uet dagelijks bestuur van de oudheidkundige vereniging bestaat uit: R.Dieleman, voorzitter, Julianalaan 83 tel. 0299^ lóO'j; J.C.Tijmens, vice-voorzitterRechtestraat. 75, tel.3755; C.Booy, secretaris, Heikeshof 21, 1483 XE De Rijp; A.Koerse, penningmeester, Rechtestraat 28,tel. 3563.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 28