J)^ waïcr ye\?eer*\nc} 1*7 €ilar}d*po\derOW5) Nu het watergemaal aan het Oostdijkje bij De Rijp een andere bestemming heeft gekregen, even een korte blik terug. Sinds 1920, toen De Rijp werd aangesloten op het elektrici teitsnet, was elektriciteit de energiebron waardoor het wa ter in de Eilandspolder op peil werd gehouden. Daarvóór was er wel het zelfde gebouw, maar de pompen werden met stoom kracht in werking gebracht. Dat was wel even iets anders: in het huidige woongedeelte van het gebouw stonden toen de twee stoomketels, die met kolen werden gestookt. De steenkool werd in 1915 geleverd door D.Visser en M.Kooger voor de respectievelijke bedragen van 130 en 1694,59i. Machinist was toen de heer Jb.Gerling jr. Zijn jaarinkomen als zodanig was in 1915 400. Ook de opzichter van het heemraadschap De Eilandspolder (zo heette het waterschap of ficieel) genoot j 401; jaarsalaris. De jaarwedde van de dijk graaf bedroeg toen 175 en dat van de vier heemraden geza menlijk 200. De secretaris-penningmeester ontving iüü 's jaars en de bode 60. Behalve het stoomgemaal waren er nog 3 watermolens in Dedriif te weten de "Westermolen" aan het eind van de Lei bij Drie huizen; de "Knevelaar" tussen De Rijp en Schermerhorn aan de Üostdijk en "De Havik" tussen Grootschermer en Schermerhorn. De molenaars hadden alledrie een jaarwedde van 96,70. Mo lenaar K.Smit kreeg daar bovenop nog 10 voor het aanste ken van de seinlantaarndie in de molenroede omhoog moest worden gehesen als stopteken voor alle naburige molens en gemalen, wanneer het boezemwater "voor peil stond"(te hoog was gerezen om verdere bemaling toe te staan zonder gevaar voor overstromingen). De dijkwerker J.van der Sluis verdiende 562,65 per jaar. Aan arbeidslonen voor de stokers van het gemaal werd in 1915 286,49^ uitbetaald. Het stoomgemaal bracht ook zijn onderhoudskosten mee. Daar voor werd in 1915 230 betaald aan S.Kan, voor timmerwerk, en naderhand nog eens 11,06^. Idem aan J.Molenaar 85,72. Aan J.Ruis voor metselwerk 17,95; aan W.Slikker voor smidswerk 22,93^; aan G.van den Bosch 13 voor het snoeien van bomen. Machinist Gerling verdiende er nog 7 bij met teren en voor het 's nachts malen nog eens 70. Op de exploitatierekening van het stoomgemaal staat een be drag van 5,70 aan kaarsen, die werden geleverd door C.Rus. Hij leverde voor een zelfde bedrag aan kaarsen voor de drie

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 25