18 Inventarisatie De volgende stap voor "die van den Geregte" was het nauw keurig inventariseren van de boedel. Daartoe werd op de zelfde dag besloten. Letterlijk alle zaken werden geno teerd, onderverdeeld in verschillende rubrieken. Het is niet mogelijk hier alles te vermelden, maar enkele voorbeelden uit elke rubriek kunnen een indruk geven van wat er in een 18e eeuwse pastoorshuishouding omging: Roerende goederen. 2 cabinetjes, 1 turfbank, 1 lessenaartje, 1 klaptafeltje, Een slagtafel met instekers, 12 stoelen, 1 boekekas, Een Snaphaan, 1 pruijkedoos, 1 blaasbalg, enz. Zilverwerk. Een half dozijn zilvere Lepels en Vorken, 1 snuijfdoos, 1 Zilver zakhorologie1 paar zilvere schoengespen, een paar zilvere Broeksgespen, enz. Koperwerk en Tinnegoed. 1 Groote kopere Coffijkan, 1 kopere Lamp, 1 klijn koper Tafelconfoortje1 kopere doofpot, 2 kandelaars, 1 tabaks pot, 6 tinne lepels, 28 tinne borde, Een tinne gatebetiel, een tinne Mostertkan, 2 kwispedoren, enz. Porceleijn en Delfswerk. 17 kopjes en 13 bakjes, 11 pasteleijne borden, 2 blauwe Delfse Komme, 5 Delfse Schootels, zoo groot als kleyn, 1 Engels butterteijn, 1 d- Suykerbakje, 1 d- melkkommetje Glazewerk 12 kelkjes, 10 roemertjes, 5 bierglaasjes, 2 glaze vlesse, Een Olij en Eekkan. (eek of edik=azijn) Andere goederen. Twee sajette Tafelkleede, Een bed, peluw en 3 kussens. 1 zeemeleerelap1 paar schoenen en muylen, 31 schilde- rije zoo groot als kleyn, 1 paar schaatsen, 9 beelden, 2 wolle en een watte deken. Manskleederen en Linnengoed. Hier een zeer lange lijst, waarin opvallen: 65 servette, 4 witte slaapmutsen, 3 paar wolle onderkousen, 1 zwarte mantel, 3 zwarte rokken, 2 Neusdoeke. Boeken. Een indrukwekkende lijst met ongeveer 200 titels. In hoofdzaak theologische en bijbelse werken en prekenbun dels. De boeken zijn ingedeeld naar hun formaat: Boeken in Folio, in Quarto, Groote en kleyne Octave.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 20