A ntjen kreeg van liaare Moeder een groot (luk O süsjsssssisssssssüsüsiscgrs::» JAN KM KAATJE N, K A A T J I N. 6 Broer I blijf bij mij. JAN. En dat nul K A A T JEN. Ja, dan geef ik mijn pop aan n. JAN. Neen Zualief, hoor de klok rctdl (laan, 't II tijd, ik moet naar fchool toe gaan. K hA- lC A AT J IN. Wat eult gij in dat fgjiooi toch maaken I Ja n. Daar leer ik zulke fchoonen zaaken I Die ieder kind verliandig maaken i Daar word men een braaf, deugdzaam kind. KAATJEN. 'k Wil mc3 —gaan wi),— gezwind, gezwind! SiSïKSiSiSISSliSSiSSiJSïKSïSi HET medelijdend meisjen. koekomdat zij zo wel liad opgepast blijde met dit gel'chenk, huppelde zij builende deurhaarc moeder had bevolen dat zij allei niet in eens moestopeetenmaart'huis komen de, haar de helft moest laaten zien, of dat zij anders nooit iels weêr zou krijgen. i\iet lang had zij buiten de deur gehuppeld en gefpeeld, of zij vond een arm buurkind bit ter van den honger IchreiduAntjen fchrei- de ook, van medelijden; ja al kiijg ik nooit geen koek mejrdacht zij, en, vol aandoening, gaf zij liet geheele Huk koek aan het arme kind, dat 'er greetig iuhapte en zijn" honger 'ct mede (lilde. AS Te Deze illustratie kon door plaatsgebrek niet meer worden opgenomen in de vo rige "Chronyke"Ze hoort bij het artikel "Het Nut van t Algemeen De Rijp (1789-1793) van Diederik Aten. Het is de afbeelding van 2 pagina s uit Het schoolboekje "Vaderlandsche Deugden", van M.Nieuwenhuyzen uit 17oo. oot)3os:so.i-ti z N (70 iI'CO i fü(D "N tN

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 12