Muteiw/pieaur* Oly, d.v. Jan Oly en Trijntje Termaat, 14-11-1850 te Scher- merhorn.Eén zoon: Teunis, geboren 23-10-1881 te Worraer. De halfzusters: Geertje, geboren 5-2-1856 te Wormer en aldaar overleden 13-6-1862; Trijntje, geboren 26-2-1858 te Wormer en aldaar overleden 11-11-1861; Guurtje, geboren 29-3-1860 te Wormer. Sanna's vader Teunis Battem was een zoon van Jan Butter Battemszoon, geboren 28-1-1781 te Wormer, overleden 5-10- 1836 te Wormer, en van Geertje Pieters Donker. Jan Butter Battemszoon staat ook te boek als Jan Butter Battemse. Hij was veehouder te Wormer. Zijn vader heette Roe lof Battemsz en zijn moeder Wolmet Jans Butter de Geus. De moeder van Teunis Battem, Geertje Pietersd.Donker was geboren te Hobrede, 21-6-1789, als dochter van Pieter Donker en Jaapje Teunisd Boekeloo. Sanna's eerste echtgenoot, Christiaan Buij, was een zoon van Arie Buij en Jacoba Leisenaar. Haar tweede echtgenootPieter Spruit, was een zoon van Simon Spruit, boer, en Grietje Koeman. In het nieuwe jaar zal in het Rijper Museum "In 't Houten Huis" een tentoonstelling worden gehouden die is gewijd aan de Doopsgezinden in De Rijp in de 17e eeuw. Zoals bekend uit onder andere Leeghwater's "Klein Chronyke" bestond de bevolking van het toenmalige De Rijp uit overwe gend doopsgezinden. Uit latere tijden is een "Rijper Lied boeksken" bekend, een bundel liederen die door doopsgezinden bij hun godsdienstige samenkomsten werden gebruikt. Indien er onder de lezers van "Een Nieuwe Chronyke" zijn, die informatie hebben die voor de tentoonstelling van belang kan zijn, of materialen die er bij gebruikt zouden kunnen worden, dan stelt het museumbestuur een betreffende mededeling zeer op prijs. Contactpersoon: Ronald Steen, Keizerbuurt 10 De Rijp, tel. 02997-3184. HET V0I£ENDE NIAWER van "Een Nieuw Chronyke" verschijnt om streeks midden februari. Kopij daarvoor gaarne aan het secre tariaat vóór 20 januari a.s.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 11