3h en met jden die tgeleden aans ar- Zaanse naar met an geven geleden n de te- 1.00 tot kstraat el". Het familie at hij in w bezoek oefening van de emd tot genwoor- oegetre- ingmees- t Nobel, n secre- "Tussen riem") leelissen mevrouw ,lent ge- Zij zal vereni- n op het i Op 14 december zal de Stichting Regionale Geschiedbeoefening zich aan het grote publiek presenteren met een manifestatie t.0 Alkmaar De functie van consulente (regionale) geschiedbeoefening be staat momenteel alleen in de provincies Drenthe, Zeeland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Het volgende nummer van "De Chronyke" verschijnt midden december. Daarin o.a. een stukje genealo gie (stamboomonderzoek) van de familie Jonker-Battem te Schermerhorn en aanvullende gegevens over het "bekenen" .Kopij voor het decembernummer inzenden vóór 25 november.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 5