Zaanse architect legde dorpsgezicht vast in nee opkamertje van het Rijper Museum wordt nog tot en met 27 oktober de interessante mini-tentoonstelling gehouden die gewijd is aan tekeningen van De Rijp. Deze werden kortgeleden ontdekt door Gerrie Klaver uit Noordeinde, in het Zaans ar chief. De tekeningen zijn gemaakt in 1899 door de Zaanse bouwkundige Gerrit van der Koogh (1872 - 1928). De elf tekeningen van De Rijp zijn "vrij" getekend, maar met het technische oog van een architect. De tekeningen geven dus een indruk hoe het er in De Rijp circa 100 jaar geleden uitzag. Behalve de tekeningen zijn er ook foto's van de te genwoordige situaties te zien, ter vergelijking. Het museum is deze maand nog elk weekend open, van 11.00 tot 17.00 uur. Hiernaast een van de geexposeerde tekeningen, de Kerkstraat, met daarin nog het (hoge) bruggetje nabij "de Tokkel". Het huis links vooraan is tegenwoordig de woning van de familie Eyking (voorheen Jan Klous sr). Van één der geëxposeerde tekeningen is duidelijk dat hij in De Rijp is gemaakt, maar niet waar. Misschien kan uw bezoek daarin uitkomst brengen! REGIONALE GESCHIEDBEOEFENING Op 3 juni jl. is de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland officieel opgericht. De voorzitter van de Vereniging Holland, prof.dr. G.J.Borger, is benoemd tot voorzitter van de stichting. Drs.J.T.Bremervertegenwoor diger van de Vereniging Holland in de Noordkop, is toegetre den tot het stichtingsbestuur in de functie van penningmees ter. Verder maken deel uit van het bestuur Volkert Nobel, voorzitter van "Oud West-Friesland" in de functie van secre taris, mevr. drs. H.W.L.J.Boersen (bestuurslid "Tussen Vecht en Eem") en drs.C.van Steijnen (voorzitter "Haerlem"). Namens het provinciaal bestuur is mevr. mr.H.A.J.Meelissen als waarnemer bij het bestuur aangesteld. Inmiddels heeft het stichtingsbestuur per 1 oktober mevrouw Katja Bossaers te Purmerend aangesteld als consulent ge schiedbeoefening, oftewel "provinciaal historicus". Zij zal de verbindende schakel zijn voor de 70(historische vereni gingen in onze provincie, met name voor hun vragen op het gebied van geschiedenis en archeologie. 2

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 4