1 c 0 V V f |4 DE NAJAARSBIJEENKOMST Tentoonstelling Archiefschatten oo «a g O) J -3 f- .s w t O» H v> 0 5 3 ra Jr c I rS" O) O) ÏE^t» f ®c q v «r =«g g^J «•o 5 O i-së c c s H es al i^-2 «rsi N C <y s u S-4 1> CS y qp e w ;5 •5.2 K G s-"" °iils3<= Cfi^P|3 *\1 jTD.Ï.WTJ U-rt g q BP-2 S 6 s» ösgsa-S-i -JS-0 «JJ-? 8«s&l i C^Ü qE t- 3 O S». *-« - S> O 5 -3 £-2 fi.a.2 g Sn^fd c ^5u ui: n o S*2 auC O 0<S Op donderdag 31 oktober houden we onze najaarsbijeenkomst, aanvang 20.00 uur, in Het Rijper Huis. In plaats van een le zing wordt ditmaal een filmprogramma geboden, te verzorgen door de heer P.J.Eijer uit Zaandijk. Hij vertoont zijn jubileumfilm "Historische steden, dorpen en natuurmonumenten". Deze film geeft o.m. exclusieve opnamen van het poldermuseum Cruquius, bet stadhuis van Edam, de ruine van Brederode, Zaanse schans, Zaanse oudheidkamer, De Rijp, Venhuizen en Barsingerhorn. De heer Eijer vierde vorig jaar zijn 25-jarig jubileum als cineast. Ter gelegenheid daarvan heeft hij deze film samen gesteld en reeds vele malen met succes vertoond. De film levert een bijdrage aan het begrip "heemschut" en ligt dan ook zeker in de lijn van onze doelstellingen. Gaarne nodigen we U uit bij deze vertoning aanwezig te zijn. Op 9 oktober is in de Nieuwe Kerk te Amsterdam een tentoon stelling geopend van 100 top-stukken uit Nederlandse archie ven. Dit ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland. De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met zondag 3 no vember a.s. De bezoeker kan hier een indruk krijgen van de enorme verscheidenheid aan historische getuigen, die zich in de Nederlandse archieven bevinden: van de correspondentie van Willem de Zwijger tot prachtige tekeningen van Berlage en van een 18e eeuws handelsregister van aangekochte slaven uit Guinee tot republikeinse pamfletten uit de tijd van de poli tionele acties in Indonesië. Het oudste Nederlandse archiefstuk zal er ook te zien zijn. Het is een meer dan duizend jaar oude oorkonde van keizer Otto I voor zijn Limburgse leenman Ansfried. De tentoonstelling heeft als titel "Archiefschatten, 1000 jaar in 100 stukken". Er wordt tijdens de tentoonstelling een demonstratie gegeven van de dramatische strijd van de ar chiefwereld tegen het voortschrijdende papierbederf

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 3