Inhoud Uit "De Drie Meren" van 9-6-'28 binnenkant omslag De najaarsbijeenkomst pag Tentoonstelling Archiefschatten in Amsterdam Zaanse architect legde dorpsgezicht vast Regionale geschiedbeoefening .Het volgende nummer Het Nut van 't Algemeen in De Rijp (1789-1783) Floralia: ter verheffing des volks M.J.Lau (1889-1958) kunstschilder Het boerenbedrijf in Z.en N.-Schermer sinds 1851 Gestoethaspel met namen Advertentie Grafter kermis 1924 Op zoek naar uw familie of voorouders? De tekening van Schermerhorn Stroopbrood, 'n Zaanse traditie Uit Eisma's Rijper Courantvan 27-9-'24 binnenkant omslag Het Strumphler-orgel van de Noordeinder Vermaning is momenteel in restauratie bij de firma Flentrop te Zaan dam. Verwacht wordt dat het in het vroege voorjaar van 1992 weer in gebruik kan worden genomen. Een Nieuwe Chrcnykc verschijnt tenminste 4 maal per jaar T oHon uon A o o o «->-5 n rr h H»» "p* L* w jLii£ *JiaiL~ÜC l\i! ^9 Uil L. vangen het gratis. Losse nummers zijn verkrijgbaar aan het secretariaat 2,50 plus eventuele verzendkosten. Kopij voor het blad kan worden ingezonden aan Vic Wijnekus, Haringbuis 104 1483 CW De Rijp of naar de secretaris. De uitgave van "Een Nieuwe Chronyke" wordt mede mogelijk ge maakt door een bijdrage van de Stichting "Jan Boon". Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit: R.Dieleman, Julianalaan 83 De Rijp tel. 1600 voorzitter, J.C.Tijmens, Rechtestraat 75 De Rijp tel.3755 vice-voorzitter C.Booy, Heikeshof 21 1483 XE De Rijp tel. 1826 secretaris, A.Koerse, Rechtestraat 28 tel.3563 penningmeester.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 24