2 Drie-rij's Harmonica's WILLEM KOPPEN, TE KOOP waarvan één cramatisch Rechtestraat 162 De Rijp GRAFT. Zondag begint hier de kermisop het terrein van den heer Visser staat weer een fraaie ruime danstent. Verleden jaar bleek dit zóó in de behoefte te voorzien dat de ondernemer ook thans die gelegenheid heeft laten inrichten. WEST-QRAFTDIJK. Van hier uit is een adres verzonden aan den Directeur van het Postkan toor te Purmerend met het ver zoek om ook des avonds een postbestelling in te voeren. Een 45-tal ingezetenen teeken den dit verzoekschrift. DRIEHUIZEN. Verleden week had het 9-jarig zoontje van den heer Over, dat uit school kwam de groote onvoorzichtigheid in een paal te klimmen van het Hoogspanningsnet; hij kwam in aanraking met den Electr. stroom waardoor arm en .voeten deerlijk gebrand werden. Oelukkigkwam juist Dr. Koppen met zijn auto voorbij, welke den knaap naar het Elizabethsgestichti vervoerde waar de rechterarm geamputeerd moest worden. Het is te hopen dat de school gaande jeugd dit gevaarlijk voor beeld ter harte neemt. Einde Zomertijd. De minister van binnenland- sche zaken en landbouw heeft aan de gemeentebesturen ver zocht, er" op toe te zien, dat de tijdsaanwijzing op de openbare, door het gemeentebestuur be heerde klokken van 5 October 3 uur 's mórgens af weer over eenstemmig zijn met detijdrege- Iing van den middelbaren zonne tijd van Amsterdam, welke dan aanwijst 2 uur 's morgens. Uit Eisma's Rijper Nieuws- en Advertentieblad van zaterdag 27 sept.1924. Heden overleed zacht en kalm in den ouderdom van bijna 81 jaren onze innig geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader de Heer Weduwnaar van MaarMe Schermer P eerder van Krelisje Schermer. Alkmaar, Wed. W, KOPPEN-Ruijter. Wast- Gr aft dijk, G. KOS-k0ppen A. KOS. Marken-Binnen, A. ROL Koppen. J. P. ROL. Westzaan, Wed. O. SCHEEPBOUWER- Heinis. Alkmaar, E. KOPPEN-heinis, J. KOPPEN en Kleinkinderen. WEST-GRAFTDIJK. 25 Sept. '2i De teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 29 September des namiddags 2 uar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 23