OP ZOEK NAAR UW FAMILIE OF VOOROUDERS? De tekening van Schermerhorn STRO OP BROOD 'n Zaanse traditie Het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem beschikt momenteel over de registers van de burgerlijke stand van 1811 tot en met 1932. Hiervan zijn te raadplegen in de studiezaal de tienjaarlijkse tafels 1811 - 1932 de akten van geboorte 1811 - 1902 de akten van huwelijk met huwelijksbijlagen 1811 - 1912 de akten van overlijden 1811 - 1932 de akten van huwelijksaangifte en -afkondiging 1811 - 1932 Uitzondering: de akten van de gemeente Amsterdam. Deze dienen in het gemeente-archief van Amsterdam te worden geraadpleegd Bovengenoemde akten zijn gratis te raadplegen en eventueel over te schrijven of eventueel tegen betaling te laten ko piëren. Geboorte-akten van na 1902 en huwelijksakten met hu welijksbijlagen van na 1912 kunnen niet persoonlijk worden in gezien. Hiervan zijn uitsluitend op schriftelijke aanvraag afschriften a f 12,50 verkrijgbaar bij de rijksarchiefdienst tot en met 1932. Voor de periode na 1932 kan men alleen terecht bij de betreffende gemeenten, tegen legeskosten. De tekening op pagina 9 in het vorige nunmmervan Schermer horn achter 't Zuid je, blijkt inderdaad te zijn gemaakt door een zekere Willem de Wit. Geen Schermerhornermaar indertijd de buurman van Dirk Wiedijk in Grootschermer "Buurman De. Wit wab timmerman"aldus de heer Wiedijk. Hij woonde dus naast ons, maar is later verhuisd naar Koog aan de Zaan. Tekenen was zijn liefhebberij". Waardoor de kans bestaat da*- er hier of daar nóg wel eens een tekening van zijn hand kan opduiken, die betrekking heeft op het Schermereiland. Gaarne in uw aandacht aanbevo- 1 on De vrqag, hoe dat zat met dat stroopbrood (blz.12 in Chronyke 2 van dit jaar) en het vervolg daarop in Chronyke 3 (blz.19) heeft tot nog weer enkele reacties aanleiding gegeven. Onder andere van mevrKieft-Beumer in Grootschermer en van mevr. Zaal-Hoogewerf in Graft dat bakker Jongens in Wormerveer nog stroopbrood bakt, met Pasen en Kerstmis.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 20