DANSSALON aanwezig Grafter Kermis. Gedurende de Kermis 17 op het terrein van VISSER. FLINK ORGHEST. Maandagavond Dans-vermakelijkheden reken van iaam werd Dgal eens in sommi- en zelfs i wel ho- 1 bedenkt ils "sel" ;ang niet huissie ide, maar /oorbeeld 1 "y" ge ld koppig nsen die :t. In de 2 Kromme- itaan we dominee Mogelijk is niet comen nog verteld ïent door ïgten. de admi- ers werd >atroniem im hadden :o iemand an", als Rijp bij tijper le- >r de in- legwater" i iemand ii i in de de "juf- •door hij aatEen heerlijk kluifje voor stamboomonderzoekers! Bij de voorvaderen (en -moederen!) van mijn moeder was er trouwens ook een die er aardig mee terecht kon. Tijdens mijn nasporiagen vond ik dat zekere voorvader Pieter Besse te Marken-Binnen geboorten aangafvan kinderen van hem en van Aagje Everts Huysman.Naderhand werd tijdens aangiften de moeder Aagje Mooy genoemd. "Hij is blijkbaar weduwnaar geworden en toen hertrouwd"dacht ik. Maar nee, Pieter gaf nog v/eer later kinderen aan van hem en van Aagje Everts Voogt.De moeder was echter steeds dezelfde vrouw, die van 1756 tot 1779 onder drie verschillende namen werd geregistreerd om redenen die mij nooit duidelijk zijn gewor den. Dat het om één en dezelfde vrouw gaat, is gebleken uit het feit dat terwijl haar overlijden in het kerkelijk regis ter met de naam Aagje Everts Voogt wordt vermeldt, op de zelfde datum (15 maart 1816) in de burgerlijke stand het overlijden van Aagje Everts Mooy, weduwe van Pieter Besse, werd ingeschreven. Waarmee ik maar wil zeggen: uitpluizen van je familie is méér dan zomaar opschrijven wat je in de boeken vindt. Enig puzzel-instinct is daarbij nooit weg! Cor Boov Aanbevelend, Y. VISSER, 6RAFT Uit: Eisma's Rijper Nieuws- en Advertentieblad van zaterdag 27 september 1924.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 19