16 Men zou met enig gevoel voor humor kunnen spreken van een vroeg ingezette traditie. Dokter Maschhaupt's naam werd namelijk in zijn praktijk, De Rijp en omgeving,ook nogal eens verhaspeld, tot in het lijstje van zondagsdiensten in sommi ge kranten toe. "Marshout", "Marshaup", "Mashaut" en zelfs "Marshal"(Marsjal),heb ik hem door sommige patiënten wel ho ren noemen. Toch ook weer niet zó vreemd, als men bedenkt dat menigeen in onze omgeving "Shell" uitspreekt als "sel" en dat de sj-klank het ook in de dagelijkse omgang niet "doet", waardoor bijvoorbeeld huisje gewoonlijk huissie wordt Ambtelijke verschrijvingen van namen komen in oude, maar ook in minder oude stukken voor. Gevolg is bijvoorbeeld dat mijn eigen naam, door de hele familie met een "y" ge schreven, in het register van de burgerlijke stand koppig met een "ij" wordt vermeld. Er zijn trouwens mensen die volstaan met een "i", maar ook dat is niet correct. In de doop- en trouwboeken van de doopsgezinde gemeente te Kromme nie - waar mijn voorvaderen hun bakermat hadden, staan we keurig met een "y" geboekstaafd, hoewel er ooit een dominee is geweest die mfjn voorvaderen maar één "o" gunde. Mogelijk dacht hij dat ze van Engelse afkomst waren. Maar dat is niet het geval. Verschrijvingen in de moderne burgerlijke stand komen nog maar zelden voor. Niettemin is me bij overlevering verteld dat een Schermerhornse familie Kluft op zeker moment door een ambtelijke fout werd gesplitst in Kluften en Klugten. In het verleden kwam zoiets wel vaker voor, toen de admi nistratie nog uitsluitend in de kerkelijke registers werd bijgehouden. Vooral onder degenen die met een zgn. patroniem door het leven gingen, d.w.z. geen eigen familienaam hadden maar bijvoorbeeld Pieter Janszoon heetten. Soms had zo iemand ter plaatse een bijnaam, die van lieverlee als "van", als familienaam werd ingevoerd. Adriaan Sijmonsz in De Rijp bij- beeld had een zoon die als Jan Adriaansz door het Rijper le ven ging tot hij zich bemoeide met de molenbouw voor de in poldering van de Beemster en toen als bijnaam "leegwater" (dialect voor laag water) kreeg. In de Beemster bestond circa 200 jaar geleden iemand die kippen hield en. de eieren uitventte, waardoor hij in de volksmond de bijnaam "Jan Eijtjes" kreeg. Echter, de "juf frouw" van de dominee noemde hem "Henneman", waardoor hij zowel als Jan Eijtjes als Jan Henneman te boek staat. Een

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 18