Poorter 'Scc<. Eed. DAt fweërt gy, datgy een goed en getrouw Poorter defer Stede, den Burgermeefteren en Regeerders in der tyd onderdaanig wezen zult, in WakenByten, en andere Befchermenifien en Iaden defer Stede; u goedwillig hebben zultdezegoede Stede voor 't kwaaddat gy zult vernemen, waarfchouwen.en tot alle welvaart met raad en daad,naar allen uwen vermogenvorderen en helpen zultOok belooft en zweert gy gehouw en getrouw tezullenzyn aan de Conflitutie en Rcgeringsform van den Lande van Holland en Westfriesland; bedaande in de Hoogde en Souveraine Overheid van hun Ed; Groot Mog: de Staaten van den- zelven Lande, met het Erf-Stadhouder, GouverneurCapirein en Admi- raalfchap Generaal. Erllyk in het Doorluchtig Huis vanOrange, zoda nig als het zelve in Hun Ed: GrootMog: Refolutienvandenjaare 1747 is opgedragen, en by den tegentfoordigen Heer Erf- Stadhouder in het Jaar 1766. is aanvaardEn voorts alles zult doen en laten, dat een goed Poorter fchuldig is te doen en te laten. r yiO vaarlyk moet u God almachtig helpen. c C'< y heeft de bovengaande Eed gedaanen de Heeren Thefaurieren het Poortcr-gelt betaalt. Aftumin Amfterdam den,y q yfAx-*-, s-f y/Ss/ ■J V y c 0) E O U K) CU <J U 0) O AC I O -C I - AC C CO o E co t i r\ CL) O dl O e ur n 00 c 1)cu CO I c u _C cx co -H P P (D Pi pi 00 u 'co 00 Pi I TD C C P O •rH P -O CC c U E cu co 1 C CU CO c c sc cu u AC U O CU Cj u Deefe moet ter Secretarie werden aangetekent. CL) CU CU (h CO (U IJ Ll U 'H C -H Q) 4-J I CD P C -H 0) CD CD P 00 N E a u cd G3 CO CS CO CD 00 CD P -o Pi P CD P O J2 P O O p CD 2 •H P CD N SZ (U O co co ac

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 17