13 Vader Piet Kieft met zijn zeven zonen: Arie, Simon, Piet, Dirk, Jaap, Jan en Hillebrand, tijdens het maaien in de Noordeindermeer Schermer kwam tegelijkertijd zevenmaal voor, Schram vijfmaal, Wiedijk acht maal en de familienaam Heinis stond dertien keer vermeld.Dit was de meest voorkomende familienaam in Zuiden Noord-Schermer anno 1876. Nu een grote sprong, naar 1921. De gemeente had toen een tellijst aangelegd betrefende het grondgebruik en de veesta pel. Deze lijst telt 157 namen. Er was toen 1536.49 ha land, waarvan 668.83 ha in eigendom bij boeren-gebruikers en 867.66 in pacht. Er staan 116 personen als veehouders op die lijst, benevens 12 landbouwers en 6 watermolenaars. In 1921 wederom 9 maal de familienaam Kieft, van wie 1 als koopman met 2.20 ha, waarop 3 paarden; 3 ais visser en 6 als veehouder. Gezamenlijk hadden de Kief ten toen echter maar 30 ha land, waarop 35 koeien en nog 18 schapen. Visser P.Kieft had tevens 23 oude en 47 jonge kippen; Jan Kieft, kleine boer (2.25 ha) had naast zijn 3 koeien 75 oude en 100 jonge kippen. Terug naar 1891. Dat jaar bracht een grote verandering in Grootschermer, door de stichting van een kaasfabriek, met de naam "De Goede Verwachting". Tot aan de tweede helijft van de vorige eeuw werd algemeen kaas gemaakt op de boerderij en wel tweemaal daags. Daarna

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 15