Het boerenbedrijf in Z.en N.Schermer sinds 1841 li neiloo een Kruisweg van zijn hand zijn. Ook hei Stedelijk Muse um te Alkmaar heeft werk van hem in de collectie. Verder maakte hij ook ontwerpen voor sieraden. Het Rijper museum is bezig met een onderzoek naar leven en werk van M.J.Lau. Wellicht kan dat resulteren in een exposi tie in het museum. Nu is het best mogelijk dat u ook infor matie over leze kunstenaar kunt verschaffen. Weet u iets van hem or kent u mensen die iets over'hem weten, dan is het museumbestuur daarin zeer geïnteresseerd. U wordt ver zocht in dat geval contact op te nemen met de secretaris van het museum, de heer L.N. i. bakker, Rechtestreat 7ö, 1483 B'i De kip, tel 02997-4113. Honuerdvijftig j£ar geleden, in 1841, waren er in Zuid en Noord-Schermer 106 mensen die vee hielden. Ik noen hen uitdrukkelijk zo, omdat zij niet allen als boeren waren aan te merken, doordat sommigen vee hielden ter verkriging van neveninkomsten naast hun hoofdberoep. I)e gemeente Zuid- en Noord-Schermer bestond destijds uit de dorpen Grootschermer en Driehuizen en de polders Noordeindermeer, Menningweer en een deel van de Schermeer. Grootschermer telde 29 bedrijven met in totaal 235 koeien,87 vaarzen, 207 schapen en 14 paarden. Er waren echter 37 per sonen die wat vee hielden, zoals de veldwachter met 1 schaap de kastelein met 1 schaap, de timmerman met 1 schaap, de kleermaker met 3 schapen en een aantal dagloners met 1 of 2 schapen, een bakker met 5 koeien, 2 vaarzen en 3 schapen en een touwslager met 3 koeien, 1 vaars en 3 schapen, de koren molenaar met 2 koeien, 2 vaarzen en 5 schapen. In het dorp Driehuizen waren 5 bedrijven, met totaal 49 koeien, 13 vaarzen, 8 paarden en 58 schapen. Onder deze 5 was er dat van de smid, die er tevens 5 koeien, 2 vaarzen, 1 paard en 4 schapen opna hield, alsmede dat van de timmer man die 4 koeien hield. In de Noordeindermeer waren 11 bedrijven, met totaal 183 koeien, 92 vaarzen, 174 schapen en 18 paarden. In het gemeentelijk deel van de Schermeer 35 bedrijven met 617 koeien 268 vaarzen, 69 paarden en 407 schapen. Daarnaast 7 watermolenaars en 1 dagloner met wat vee. Er was 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 13