10 M.J.LAU (1889-1958), kunstschilder. met een feest, is wellicht de verklaring van het feit dat voorheen in De Rijp het floralia-weekend ook werd gevolgd door een feestavond op de volgende dinsdag. Optredens van bijvoorbeeld Daan Pool, maar ook wel van de mandolineclub "Andante" o.l.v. Jan Baas en met Albert Koster, de zangver eniging "versierden" dan de prijsuitreiking. De opzet van de Floralia-beweging was niet zozeer het bij brengen van liefde voor de natuur, liet was de initiatief nemers te doen om een stukje "volksverheffing", door het bij brengen van zorgzaamheid, regelmaat, toewijdinggevoel voor orde en netheid, die de arbeider en vooral zijn vrouw, door middel van het stekje zouden worden bijgebracht. Aanvankelijk boekte men succes. Zo trok de eerste expositie in Amsterdam zesduizend bezoekers. Maar al in de jaren tachtig ging het bergafwaarts. Oorzaken waren de opkomende verzuiling en de opkomende zelfstandigheid van de arbeiders klasse. Dat Floralia een succes is geweest, kan stellig beweerd wor den. De alom in de omtrek nog functionerende floralia's zijn er het bewijs van. Engelse vrienden hebben me er opmerkzaam op gemaakt dat een rijkdom aan kamerplanten in Hollandse woningen heel gewoon is, terwijl ik dat zelf van huis uit eigenlijk helemaal niet opvallend vond. Het hoort bij onze cultuur. Misschien toch een gevolg van het initiatief van dominee Perk en zijn tijdgenoten. Cor booy Op 6 februari 1889 werd in De Rijp geboren Mattheus josephus Lau. Thé Lau heeft niet lang in De Rijp gewoond. Hij is naar Amsterdam gegaan, waar hij in een kunstenaarsgemeenschap in huize "Meerhuizen" woonde. Hij was als kunstschilder geheel autodidact. Na zijn huwelijk is hij gaan wonen in Catri-p bij SchoorlDaar had hij veeL contact met kunstenaars van de Bergense School. In 1948 werd Lau benoemd tot professor aan de pas opgerichte Jan van Eyck-academie te Maastricht. Hij gaf daar leiding aan de schildersafdeling en heeft er gewerkt tot 1955. Op 9 juli 1958 overleed hij te Maastricht, waar hij ook is begraven. Lau heeft veel werken gemaakt met religieuze onderwerpen. Kr schilderde ook fresco's en glas-in-iood ramen. Zo moet er te

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 12