DAten A'dam het beoefenen van "huisvlijt" aan te moedigen: figuurzaag- en ander knutselwerk, wat dan met de planten en bloemen tot één tentoonstelling werd gecombineerd. Een dergelijke opzet was echter niet de oorspronkelijke bedoeling van "Floralia". Deze zomer is bij het P.J.Meertensinstituut te Amsterdam een boek verschenen onder de titel "Floralia in Nederland in het laatste kwart van de 19e eew". Het is van de hand van John Helsloot (ISBN 907038924X, prijs 16,50). Begin juni verscheen in "Het Parool" een artikel daarover, waaraan we het volgende ontlenen. De Floralia-beweging is in de vorige eeuw in de jaren zeventig begonnen. Een der initiatiefnemers was dominee M.A.Perk, de vader van de dichter Jacques Perk. Hij zowel als andere welgestelden trachtten in tal van plaatsen "het volk" met de natuur in aanraking te brengen. In het voor jaar kon de "werkende stand" tegen lage prijs een stekje bekomen. Het ging om gemakkelijk groot te brengen planten, zoals de begonia, de fuch sia en de geranium. Aan het einde van de zomer (naderhand vaak op of rond de toenmalige koninginnedag,31 augustus) kon de trotse bezitter zijn "kweek" tonen op de tentoonstelling. De mooiste exemplaren werden bekroond met prijzen. Die vari eerden van een oorkonde tot een gouden tientje. De tentoonstelling (met veelal aparte bezoekuren voor de le den van de Floralia, en dat waren niet de deelnemers, maar de begunstigers) ging gepaard met een feest. Niet zo onge remd als de volkse kermis, maar beschaafd ontspannend. "Ieder besefte dat ware levensvreugde slechts door ordelijk samenzijn kon worden genoten", schreef de secretaris van de Leeuwarder Floralia in 1878. Vijf jaar eerder was het eerste Amsterdamse feest ook al een succes gebleken:"De werkende stand heeft met en onder elkaar feest gevierd op een wijze die haar alle eer aandoet". Aldus het artikel - van Paul Arnoldussen - in Het Parool. Deze oorspronkelijke combinatie van floraliatentoonstelling Dominee MA. Perk

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 11