floralia: ter verheffing des volks echter, zoals eerder opgemerkt, tot 1817 duren voordat op het Schermereiland weer een Nutsdepartement van de grond kwam (15). D.Aten Noten: 1 GA Amsterdam, (PA 211),archief tot Nut van't Algemeen,inv. nr. 1226. 2 Gedenkboek Mij tot Nut van 't Algemeen 1783-1934, A'dam 1934, pp.29, 32. 3 GA Alkmaaroud-archief De Rijp inv.nr. 14 p. 242, Booy (E.P.), Naar school. Schoolgaande kinderen in de Noordelijke Nederlanden in de 17e en 18e eeuw.Tijdschrift voor geschiede nis 94 (1981) pp. 427-441. 4 Gedenkboek p. 247. 5 Wormsbecher (H.), Fragment-genealogie Bek.Arnhem 1982 (onuitgegeven) 6 P.A. 211 inv.nr. 319 p. 582, inv.nr. 1131 p.178. GA Alkmaar, archief departement Alkmaar inv.nr.1, 1-9- 1786, 25-5-1787. Nieuw nederlandsche biografisch woordenboek deel 6 kolom 713 7 PA 211 inv.nr. 5 p. 107, inv.nr. 317 p.253. 8 ibid.inv.nr. 63 p.44, 1790. 9 ibid. inv.nr. 317 p. 253, inv.nr.319 p.601, inv.nr.63 p. 201. 10 ibid. inv.nr. 317 p.251. 11 ibid. inv.nr. 319 pp. 601, 602. 12 ibid. inv.nr. 320 24-5—1793 en 7-7-1793. 13 ibid. 7-7-1793, inv.nr. 5 pp. 1,2,, 37, 38, 130. 14 ibid. inv.nr. 320, 2-11—1793. 15 zie Wolf (H.C.de Onderwijs en opvoeding in de Noordelij ke Nederlanden 1795-1813. Nieuwe Alg.Geschiedenis der Neder landen deel 11 pp. 36-46. De Rijp heeft geen "Floralia" meer, maar Schermerhorn en Grootschermer nog wel. De Schermerhornse vereniging heeft vorige maand, op haar tentoonstellingsmiddag, ook gastvrij heid verleend aan de oudheidkundige werkgroep. Deze kreeg er veel belangstelling bij de "Kramer-stamboom". Een uitstekend idee, overigens, het een met het ander te combineren. De Rijper "floor" deed dat indertijd door ook

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 10