DE VERMANING EEN RUSTPUNT IN NOORDEINDE sreiland Buul".Zo tuivers. ;t daar- >estaan. Ledenen Grafter ïuijsvrou 328.Noch erf den :huit of et oud- erf te ;rd ver- ïg "eene lopdijk foen de "dat de raat te Graft" voetpad rafter- n Graft oortaan den van ruggen, betaald ermeer eemster ndelijk ie voor et jaar ploita- ee vee- gvee. In eden de boerderij van Staatsbosbeheer gekomen, van waaruit een groot deel van het oostelijke Eilandspoldergebied wordt beheerd. Dit waren zo enkele aspecten van een klein, maar heerlijk dorpje met een rijke geschiedenis, op het vroegere Schermer- eijlant, bijeen gegaard door aan Blaauw. Ook dit voorjaar en in ae zomermaanden vinden in de voorma lige doopsgezinde Vermaning aan het Noordeinde van Graft weer een aantal exposities plaats. Misschien een goede tip, eens een fiets- of wandeltochtje naar het mooie Noordeinde te maken. Tijdens de exposities kunt u gratis het kerkje bin nen lopen, de expositie bekijken en even genieten van de weldadige rust die het interieur uitstraalt. Jiet is de tweede "Vermaning" op deze plek. De eerste was een houten gebouw, stammend uit de 18e eeuw. Wegens bouwval ligheid is dat afgebroken en in 1873 door het huidige stenen gebouw, in de zgn. waterstaatsstijl, vervangen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 9