gewal" en westzijde oordeinde enealogie :e haring t nu nog le Noord- erklaas- het al- e Noord- Mad".Zij en. Over end. Wel eigendom dag van j "open- g van de voor 2 redikant van "de school wat voor onderwijs ie stond Staats- oor kort ooi van van de lansbuurt aanwijs- 121,122, op kavel igd.Daar- nd heette ngwerpige

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 7