De scheepvaart braak verkocht. Van de geschiedenis der Noordeinder parochie is mij jammer genoeg niet veel bekend. Wel weten we dat zij die van Grootschermer en uit de Beemster naar Noordeinde ter kerke kwamen, de "Dwersdijck" als kerkepad gebruikten. Nog altijd kennen we die lange smalle akker als "het Kerkepad". De teruggang der bevolking in de loop der tijden ging na tuurlijk gelijk op met de vermindering van het aantal wo ningen. In het "Gaderboek Noordeijnd 1738" (een belasting- registerkunnen we zien dat er toen 73 huizen waren, met daarnaast 2 nettenbanen (voor het vervaardigen van visnet ten), 1 lijnbaan met teerhuis (voor het draaien en tanen van touw), 3 pakhuizen, 1 hekelhuis, 1 koehuis en buiten het dorp, halverwege Graft, 1 hennepkloppermolen"d1 Eend" ge naamd Anno-nu zijn er nog slechts 24 woningen. Het Noordeinde van een paar honderd jaar geleden en zijn bedrijvigheid stonden grotendeels in het teken van de zee vaart. Veel Noordeinders gingen ter walvisvaart op Groenland en Straat Davis. In het archief van de "Zeevarende Buidel" staan vele namen te boek, die daarvan getuigen. Als de poolwinter in het hoge noorden ten einde was, zo in de maand april, dan tekende men "bij den Buijdel".Zoals Aaris Kriek met commandeur Baarent Seeman "na Groenlant" op de 7e april 1762 en ook Louris Wullemsz Kriek "na Groenlant" Men betaalde voor een reis naar het hoge noorden 1,-. De Noordeinder Zeevarende Buidel bestaat al van 1635.Aan vankelijk tesamen met de andere dorpen van de banne Graft, maar van 1649 af zelfstandig. Er werd door Noordeinders ook wel ingetekend voor reizen naar West-Indie, of "na de West" zoals de boeken vermelden. Aan zo'n reis kleefde blijkbaar minder risico, want daarvoor betaalden de bootslieden slechts 11 stuivers verzekerings premie. Voor dat bedrag tekende Pieter Sijmensz in voor een reis "na Sunaamen" (Suriname), met als commandeur Heijnderrik Klerk. De Noordeinder Buijdel, nu al lang geen verzekeringsfonds van bootsgezellen meer, is echter nog wel bij iedere Noord einder bekend als "de Buul". Nog ieder jaar,in december, komen de "buulvoogden" bijeen voor het bespreken van de lo pende zaken en in januari wordt op een middag de rekening nagezien. Daarop volgt dan's avonds de "krel-avond"waarop ook de vrouwen van de buulvoogden meekomen, om met een ge-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 5