1 Zomeravondwandeling in Graft EVEN OMZIEN Vrijdag 21 juni a.s.aanvang 19.30 uur, houden we weer onze "zomeravondwandeling" Nadat we in voorgaande jaren steeds een deel van De Rijp nader hebben leren kennen, gaan we nu Graft eens van de his torische en bouwkundige kant bekijken. De zomeravondwandeling begint daarom op de parkeerplaats bij het bejaardentehuis "De Mieuwijdt". Degenen die per auto komen, verzoeken we echter niet daar te parkeren, maar op de Kromme Horn of bij de PlusMarkt, teneinde bezoekers van de Mieuwijdt niet te ontrieven. De wandeling eindigt in Noordeinde. Daar zal dan in de Ver maning inmiddels de koffie bruin zijn, die de deelnemers wordt aangeboden. Het meedoen aan de wandeling is geheel gratis. Ook huisgenoten en niet-leden zijn van harte welkom. Onderweg wordt, zoals gebruikelijk, weer de nodige informa tie en toelichting gegeven op de interessante objecten diewe passeren. Zelfs Grafters zullen er van opkijken, hoe veel hun dorp in dat opzicht heeft te bieden! Dit nummer van de Chronyke biedt alvast een voorproefje in de vorm van de illustraties en de wetenswaardigheden over Noordeinde en Graft. Voor degenen die de terugweg niet eveneens te voet willen afleggen> maar zich door een autorijdende huisgenoot willen laten halen in Noordeinde, is het praktisch te weten dat we circa 21.00 uur de "nazit" in de Vermaning denken te beëin digen. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde voorjaarsexcursie. 64 deelnemers telden we tijdens het bezoek aan fort Kijkduin en Huisduinen. Een record. De toelichting in het oude fort viel zeer in de smaak, evenals de koffie in "De Branding". De herdenking op 4 mei telde ook een groter aantal deel nemers dan in voorgaande jaren. Konden we voorheen met 75 uitgereikte programma's volstaan, nu waren de 100 geko pieerde exemplaren precies toereikend! Zaterdag 11 mei presenteerde de vereniging zich te Groot schermer, in "Het Wavertje". Ondanks nationale fiets- en molendag was het er toch gezellig druk. Helaas echter kon de aangekondigde filmvertoning niet doorgaan, doordat film en apparatuur niet bij elkaar (b)leken te passen. De vereni ging kreeg er echter wel weer 6 nieuwe leden bij.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 3