INHOUD: Een Nieuwe Chronyke verschijnt tenminste viermaal per jaar. Leden van de Oudheidkundige Vereniging "Graft- De Rijp" ontvangen het gratis. Losse nummers zijn a 2,50 plus eventuele verzendkosten verkrijgbaar aan het secretariaat van de vereniging. Kopij voor het blad zenden naar het secretariaat of naar Vic Wijnekus, Haringbuis 104, 1483 CW De Rijp. De uitgave van "Een Nieuwe Chronyke" wordt mede moge lijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting "Jan Boon" Het dagelijks bestuur van de oudheidkundige vereniging bestaat uit: R.Dieleman, Julianalaan 83 tel.1600; C.Booy (secretaris) Heikeshof 21 1483 XE De Rijp, tel. 1826; A.Koerse (penningmeester), Rechtestraat 28, tel.3563. Nieuws uit Graft 1929 binnenkant omslag Zomeravondwandeling in Graft pag« 1 Even omzien 1 Noordeinde en zijn bewoners 2 Kaart van Noordeinde omstreeks 1830 4-5 De Vermaning: een rustpunt in Noordeinde 7 Schermerhorn, achter't Zuidje (tekening) 9 Uit het boekje van de Mr.Schilder (huismiddeltjes) 10 Pastoor helpt ook mee 11 Tja...,zo was het (tekening touwbaan N'einde) 12-13 Noordeinder Vermaning op Prov.Monumentenlijst 14 De voorvaderen van Trijntje Hoek 16 Diamanten huwelijksfeest in Schermerhorn 18 Opschrift gedenksteen in Noordeinde 18 Nog eens dat stroopbrood 19 Genealogische dag 19 Hoe een Rijper Marsman in het Alkmaarse tuchthuis geraakte 20 Herinneringen aan Noordeinde 21 Exposities in het Walhuis 24 Uit Eisma's Rijper Crt van 4 dec.'26 binnenkant omslag

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 28