Exposities in Het Walhuis 24 tak van industrie te Noordeinde. We vinden enkele attribu ten ervan nog in het Rijper Museum. En de nazaten van de Noordeinder Bruinen zijn alom in de wereld neergestreken. Evenals de Blaauwen van Noordeinde. Cor Booy De stichting Jan Boon draagt ook dit jaar weer een steentje bij aan het culturele leven in De Rijp en omgeving. Naast de bibliotheek de steeg in, het bordje "museum" en een vlag wijzen u de weg naar het "Walhuis". De naam draagt het al in zich: een huis op de wallekant van een sloot. Van dit soort bouwsels moeten er in vervlogen dagen meer hebben bestaan in onze gemeente. Doch helaas, de tand des tijds knaagt door. Het scheelde niet veel, of dit pand was ook verdwenen. Net op tijd werd men wakker en wist men het als groet uit het verleden te behouden. Eens woonden hier de gezusters Dollebutter, de huishoudsters van wijlen de heer Jan Boon. Bij testament had Jan Boon be paald dat zij daar na zijn overlijden mochten blijven wonen. Het moet er gezellig zijn geweest. Jammer dat de tegelschouw uit dit gebouwtje is verdwenen. Het was een zgn. bijbelse tegel- schouw: het bijbelverhaal in prenten voor kinderen en anal fabeten op tegeltjes. Bijbelles rond de kachel. Maar dit terzijde. De gezusters woonden hier en deden het huishouden. De expo sitie in het Walhuis is dit jaar gewijd aan de huishouding en aan de spullen zoals die in hun tijd gebruikelijk waren. Kortom "de huishouding van Tan Boon". Getracht wordt daarin iets van de sfeer van weleer terug te brengen. Alleen al het gebouwtje is een loopje waard. U bent welkom; vereeuwig uw naam in het gastenboek. Het zal u niet spijten De openingstijden zijn: van 16 juni tot 15 september '91 zaterdag en zondag van 13 tot 16 uur. J.C. Tijmens Het volgende nummer van Een Nieuwe Chronyke verschijnt begin oktober, met o.m. een artikel over de geschiedenis van het Departement De Rijp van de Maatschappij tot Nut van't Algemeen. Andere kopij voor dat nummer graag uiterlijk 1 september in bezit van de redactie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 26