ipMtiiil 23 Tante Klaassie Blaauw, op 90-jarige leeftijd. Vol gens overlevering bond ze op die leeftijd haar schaatsen nog eens onder om op het Meertje bij Noordeinde een baantje te rijden. Het leven, aldus mijn zegsvrouwe, was omstreeks 1900 heel ge zellig en vooral ook rustig, in vergelijking met de tegen woordige tijd. Er was nog het winkeltje van "tante Klaassie" (Klaasje Blaauw) en de bakkerij van Van Tiel. Er kwamen nog meer bakkers te venten in Noordeinde, o.a. bakker Van Petten en bakker Haas, beiden van Graft. Voorts was er de kruide nier Prins uit Graft. Mijn zegsvrouwe is 3 jaar op school geweest in GraftMeester Klinkenberg was er toen hoofd der school. De drie laagste klassen kregen les van juffrouw Buis. In sommige gemeenten mochten kinderen al op 5-jarige leeftijd naar school, mits ze waren ingeent tegen pokken, dus in bezit waren van het zgn"pokkenbriefje"Dat was ook zo in Graft, maar aangezien mijn informatiebron niet was gevaccineerd, moest ze nog een jaar thuis blijven. Maar toen ze het volgende jaar naar school mocht, had haar grootvader haar inmiddels al lezen en schrijven geleerd en "op de klok kijken". De boerderij van grootvader Hendrik Bruin is in 1918 voort gezet door zijn zoon Pieter Bruin. De laatste touwbaan van Noordeinde is door de oudste zoon van Pieter Bruin Lz.,bij velen nog in herinnering als Louw Bruin, omgevormd tot fruitbedrijf en kuikenvermeerderingsbe- drijf. Daarmee kwam een einde aan een eertijds bloeiende

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 25