22 is dan gauw gemaakt. Op zeker moment woonden er drie Pieters Bruin tegelijk in Noordeinde. Het was net als bij de Blaau- wen. Daarvan waren er drie gezinnen Jacob Blaauw tegelijker tijd: Jacob "van de Zuid", Jacob "van de Noord" en "Kalm- lcalm". Deze laatste Jacob was de vader van o.a. Geertje Blaauw op de "Broedershoeve", nu de boerderij van Staatsbos beheer Bet-overgrootvader Pieter Bruin, die de nettenbaan van zijn oom Simon Heinis had geerfd, was een zoon van Willem Bruin, de doopsgezinde"leraar" van Westzaan. Pieter, geboren te Westzaan, heeft naast zijn beslommeringen met de touwbaan ook theologie gestudeerd en in 1824, na met goed gevolg examen te hebben afgelegd, zijn graad behaald. Hij werd benoemd tot voorganger van de doopsgezinde gemeente te Noordeinde, maar behield zijn bemoeienis met de touwbaan. (zie ook pag. 27 van "Het Schermereiland rond 1840"). Groeten uit Noordeinde. Een ansichtkaart uit de winkel van Kwadijk in Graft. De vrouw naast de heer met hoed is "tante Klaassie". Rechts, bij de bakkerskar onder de geschoren lin den, bakker Van Tiel; de vader van de bakker Van Tiel die op pagina 19 wordt vermeld.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 24