21 HERINNERINGEN AAN NOORDEINDE Want, zo zegt Marijt je"Zij is ten volle overtuigd van de be terschap van haar man" en zij zou het hoogst aangenaam vinden als haar man weer bij haar zou samenwonen. De schepenen, De Wit, Braak en Kieze, hebben op dit verzoek "geaccordeerd en geconsenteerd" in het "raadhuis tot De Rijp" diezelfde 26e oktober 1748. Volgens mondelinge mededeling van de heer Marsman, de auteur van het artikel, was de bovenbedoelde Pieter Marsman chirur gijn in De Rijp. Onlangs ontmoette ik iemand - ze wil haar naam liever niet vermeld hebben - die van haar 5e tot haar 9e jaar bij haar grootouders te Noordeinde heeft gewoond, tengevolge van ziekte van haar moeder. Bedoelde grootvader was Hendrik Bruin. Hij was wethouder en loco-burgemeester van Graft en dijkgraaf van de NoordeindermeerGrootvader Hendrik had een broer Pieter. Zij waren zonen van Louwris Bruin, de touwslager, die is overleden in 1906. De touwslagerij werd daarna voortgezet door Pieter. Louwris had de touwbaan, een familiebedrijf, geerfd van zijn vader Pieter. Op zijn beurt had deze Pieter een nettenbaan geerfd, ook in Noord einde, van zijn oom Simon Heinis, in 1800. Dezelfde Pieter kocht in 1829 een touwbaan van Blaauw, even eens een familiebedrijf. Van deze baan zijn nu nog de over blijfselen te zien in Noordeinde. Naast de baan van Blaauw lag nog een lijnbaan, namelijk die van Van Tiel. Ook deze werd gekocht door Pieter Bruin. Deze touwbaan werd later boomgaard"Wanneerweet ik niet", aldus mijn zegsvrouwe. Zij kwam in 1911 bij haar grootouders. In 1914 brak de eerste wereldoorlog uit. Tengevolge daarvan stagneerde de aanvoer van hennep en moest de touwbaan worden gesloten. Bij haar grootmoeder werkte een zekere Griet de Groot. Zij was getrouwd met Mangelus Stam. Hij werkte op de touwbaan van Pieter Bruin en staat op een foto met het overige personeel van de baan, die toen nog volop in bedrijf was. Deze foto is aanwezig in het Rijper Museum. Bet-overgrootvader Pieter was een van de vele Pieters Bruin die in Noordeinde hebben gewoond. Voor stamboom-onderzoekers betekent zoiets altijd "oppassen", want een vergissing

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 23