17 ge foto rk Hoek /ermeld -, enige rgaande s op te ouders, reraties worden te wo- bekend eKwadijk d.Vink 730, met a elkaar k begra- geboren onderge- lie. Hij Pieter Andere de oud- Kwadijk e. Trijn- ster van evang.Zij jadi jk. toen 24- Kwadijk )lle was- V Jacob Arendsz.Hoek. Jacob werd in 1776 te Kwadijk geboren en overleed in 1835 in de Beemster. Tijdens zijn leven was hij "onderwijzer der jeugd". In 1797 huwde hij in Purmerland met Aaltje Dirksd.Mul die afkomstig was uit Monnickendam. Zij kregen zes kinderen, die allen tot een huwelijk kwamen. Onder hen VI Pieter Jacobsz.lloek. Pieter werd in 1811 in de Beemster geboren en overleed in de Schermer in 1894. Hij was metselaar van beroep maar wordt soms ook als rietdekker genoemd. Hij huwde eerst in 1834 te Beemster met Trijntje Jansd.Swart uit Purmerland en voor de tweede keer in De Rijp, in 1843, met Trijntje Dirksd.van Wie- ringen, een 28-jarige dienstbode uit De Rijp. De vier kinde ren uit het eerste huwelijk waren allen gestorven. Uit het tweede huwelijk werden nog eens zes kinderen geboren, van wie er slechts twee overbleven. Onder hen VII Dirk PieterszHoek Dirk werd in 1845 geboren, in de Schermer. Hij overleed in 1935 te MiddenbeemsterDirk was rietdekker en wordt ver der genoemd als arbeider, landman en dagloner. Hij huwde in 1869 in de Schermer met Trijntje Almersd.Burge(r)s, afkom stig van SchermerhornZij kregen vijf kinderen, onder wie VIII Trijntje DirksdHoek Trijntje werd in 1878 te Schermerhorn geboren en overleed in 1963 te Bergen. Zij huwde in 1898 te De Rijp de rijksbrievenbe steller Pieter Cornelisz. Oldenburg (1871-1942). Deze Trijn tje, de moeder van ons erelid Jan Oldenburg, was dus de schrijfster van het in aanhef dezes gememoreerde oorlogsdag boek. Vorenstaande stamreeks maakt deel uit van een uitgebreide stamboom. Derhalve zijn opmerkingen en/of aanvullingen van harte welkom. Fred Hoek Heikeshof 67 1483 XH De Rijp tel.02887-3063 Noot: de in de aanhef genoemde Trijntje Burgers heette oor spronkelijk Burges. Deze familienaam is door een ambtelijke verschrijving veranderd in Burgers. Op de volgende pagina treft u nog een lid van die familie aan.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 19