De voo r va der en van Trijntje Hoek ló In de Chronyke nr. 2 van dit jaar stond een prachtige foto van enkele personen te Schermerhorn. Onder anderen Dirk Hoek en Trijntje Burgers. Zoals ook in het bijschrift vermeld, verschenen van de hand van Trijntje Hoek, hun dochter, enige afleveringen van haar oorlogsdagboek eveneens in voorgaande nummers van de Chronyke. Ik kon het niet nalaten van deze Hoeken de stamreeks op te stellen; een opeenvolging van de rechtsstreekse voorouders, beginnend met de oudst bekende voorvader en zeven generaties daar op volgend. I Jan Broersz.Iioeck Jan huwde met Trijntje Dirksd. Op 16 februari 1676 worden zij als lidmaten aangenomen te Kwadijk. Ze bleken toen te wo nen in de watermolen op de AxwijkerdijkVoor zover bekend kregen zij drie kinderen, onder wie II Pieter Jansz. iloeck. Pieter woonde tijdens zijn eerste huwelijk, in 1710, teKwadijk en was watermolenaar. Hij huwde met Trijntje Adriaansd.Vink. Na het overlijden van Trijntje hertrouwde Pieter in 1730, met Lijsebet Jellisd. Pieter en Liisebel stierven kort na elkaar in 1733 en werden in graf 185 in de kerk van kwadijk begra ven. Uit de twee huwelijken werden 6 kinderen geboren. Na het overlijden van de ouders werd zoon Ariaan onderge bracht bij zijn oom, de schipper KI sas Vink te Middelie. Hij nam weldra zijn naam over. De jongste twee kinderen uit het laatste huwelijk, Pieter en Trijntje, werden door hun oom Cees "thuisgehaald". Andere kinderen waren reeds gestorven, met uitzondering van de oud ste zoon, die deze stamreeks voortzet. III Jan Pietersz.Hoek, alias Broes. Jan werd geboren in 1710 en overleed in 1770 te Kwadijk. Hij huwde in 1735 Trijntje ArendsdBading uit Hobrede. Trijn tje overleed in 1787 te Kwadijk. Jan was kerkmeester van de kerk te Kwadijk en verpondingsgaarder van de Zeevang.Zij kregen vijf kinderen, onder wie IV Arent Jansz. Hoek. Arent werd geboren in 1740 en overleed in 1796 te Kwadijk. Hij was molenaar "in 't woud" en huwde in 1762 de toen 24- jarige Lijsbet Sijmonsd.Edel, eveneens afkomstig uit Kwadijk. Zij kregen acht kinderen, van wie slechts twee de volle was dom bereikten, onder wie

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 18